Jan Sedláček – První pomoc a vodní záchrana

Petr Fiala – Technika jízdy ve víceposádkové lodi
8. 4. 2024
Jirka Zindulka – Jak správně převzít loď
8. 4. 2024

První část pojednává o základní neodkladné resuscitaci a o primární zástavě dechu. Dozvíte se zde základní info o stavu v České republice o řetězci přežití, magické pětce v záchraně, o vyproštění a transportu poraněného. Dále je zde důležitá část o přivolání pomoci a o tom, jak se má zachránce zachovat při nenadálé situaci. Nakonec je zde info o aplikaci do telefonu s názvem Záchranka, která by mnoha lidem mohla při zachraňování ulehčit situaci.

 

V druhé části Honza hovoří o možných situacích a jak se v nich zachovat. Jaký je postup, pokud je zraněný při vědomí nebo naopak v bezvědomí. Dozvíte se zde o jednotlivých krocích, které je nutné udělat do příjezdu záchranné služby. Je zde podrobně popsáno schéma první pomoci při oživování.

Přednášky byly zpracovány dle doporučení a s materiály České resuscitační rady – Guidelines 2015.

Související příspěvky