Buďte sám sobě svým pánem, staňte se kapitánem a získejte průkaz VMP (Vůdce malého plavidla).  

Vůdcem malého plavidla se stanete po úspěšném složení praktické a teoretické části. Praktická zkouška („ověření praktických dovedností“) zahrnuje předvedení základních manévrů lodi před pověřeným zkušebním komisařem. Po jejím složení se můžete přihlásit na závěrečnou teoretickou zkoušku, kde musí uchazeč prokázat znalosti z oblasti pravidel plavebního provozu, základů konstrukce plavidel a plavební nauky.

 

Praktická část

My Vás připravíme Praktickou zkoušku pro získání VMP (Vůdce malého plavidla) na motorové lodě „M“ a plachetnice „S“, kterou u nás budete také moci složit.

Příprava a Praktická zkouška pro získání VMP na motorové lodě „M“

V následujících 4 měsících pro Vás máme připravené víkendové termíny, v průběhu, kterých se budete moci s námi připravit na praktickou zkoušku (vždy v sobotu) a následující den ji s námi úspěšně složit (vždy v neděli). Domovským přístavem a místem nástupu na palubu pro přípravný kurz i pro následnou zkoušku se Vám stane plovoucí Kayak Beach Bar (Rašínovo náměstí, Výtoň, Náplavka, Praha 2), kde budete moci zdárně složenou praktickou zkoušku zakončit důstojnou námořnickou oslavou s unikátním výhledem na vodní hladinu.  

Na místě si navíc můžete zakoupit i skripta pro následnou teoretickou část za 500 Kč.

Přípravný kurz i Praktická zkouška jsou určeny maximálně pro 5 osob, a konat se budou v minimálním počtu 3 účastníků. Na vybrané termíny obou částí se můžete přihlásit přes náš rezervační systém.

 

Příprava na Praktickou zkoušku VMP na motorové lodě „M“

obnáší celodenní praktické školení na lodi od 10 hodin do 16 hod a bude zahrnovat nácvik všech potřebných manévrů a průjezd Smíchovskou komorou. Každý člen přípravného kurzu si vyzkouší manévry nejen za kormidlem, ale rovněž jako člen posádky.

Termíny přípravných kurzů (13.7., 17.8., 28.9., 27.10.) jsou pro Vás připravené v našem rezervačním systému, stačí si jen vybrat. Cena za tento jednodenní přípravný kurz je 2.500 Kč.

Následující den, v neděli, pak budete mít jedinečnou šanci úspěšně zakončit přípravný kurz složením Praktické zkoušky VMP na motorové lodě „M“.  Jedná se o dvouhodinovou zkoušku, vždy od 10 hodin,  dle Osnovy úkonů pro složení zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení malého plavidla.

Termíny zkoušek (14.7., 18.8., 29.9., 28.10.) jsou pro Vás připravené v našem rezervačním systému a cena je 1.500 Kč.

 

Příprava a Praktická zkouška pro získání VMP na plachetnice „S“

Pokud máte základní znalosti v malíku a jste již pokročilým jachtařem, můžete přípravný kurz přeskočit a rovnou se zaregistrovat na Praktickou zkoušku. Vyplouvat na jednotlivé lekce i zkoušku budete vždy stylově z Kayak Beach Baru na pražské Náplavce (Rašínovo náměstí, Výtoň, Náplavka, Praha 2), kde budete mít nejen skvělé zázemí, ale také si po skončení projížďky můžete dopřát osvěžující drink i dobré jídlo, aniž byste vstoupili na břeh.

Přípravný kurz i Praktická zkouška jsou určeny maximálně pro 4 osoby, a konat se budou v minimálním počtu 3 účastníků. Na vybrané termíny obou částí se můžete přihlásit přes náš rezervační systém.

V případě, že se chcete na Praktickou zkoušku VMP na plachetnice „S“ s námi připravit, je třeba absolvovat kurz Jachting pro začátečníky. Tento kurz se skládá ze 4 lekcí, z nichž každá se bude konat jednou týdně, v úterý, od 16 do 19 hodin. Cena je 1.200 Kč za jednu lekci a 4.800 Kč za celý kurz. Více informací naleznete zde a přihlásit se můžete přes náš rezervační systém.

Následná Praktická zkouška VMP na plachetnice „S“ bude probíhat dle Osnovy úkonů pro složení zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení malého plavidla.
Termíny zkoušek (8.7., 25.9., 23.10.) jsou pro Vás připravené v našem rezervačním systému a cena je 1.000 Kč.

 

Osnova úkonů pro složení zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení malého plavidla

 

A. Příprava na plavbu s přihlédnutím k činnostem zajišťujícím její bezpečnost

Provádí ověřovaná osoba samostatně:

 • Kontrola pohonných a kormidelních zařízení, kontrola povinného vybavení.
 • Postup činností před vyplutím, při ukončení plavby.
 • Příprava takeláže na plavbu – pouze pro kategorii S.
 • Instruktáž posádky/osob na plavidle.

 

B. Manévrování s plavidlem

Aplikace pravidel plavebního provozu při plavbě

Provádí ověřovaná osoba samostatně:

 • Vedení plavidla s ohledem na vliv proudění vody, vítr, hloubku vody pod kýlem.

Provádí ověřovaná osoba za případné pomoci další osoby:

 • Odvázání plavidla a odplutí od stanoviště, a připlutí na stanoviště a vyvázání plavidla.
 • Proplavení plavební komorou – vplutí, vyvázání, vyplutí – pouze pro kategorii M                            

Provádí ověřovaná osoba samostatně:

 • Manévrování při vplutí do přístavu a vyplutí.
 • Manévry při potkávání, míjení a předjíždění plavidel.
 • Vydávání pokynů a povelů.
 • Ovládání plavidla pomocí plachet – stavění a spouštění plachet, refování, používání otěží výtahů a navijáků, optimální tvar plachet, nastavení plachet při různých režimech plavby – pouze pro kategorii S.
 • Technika plutí – ostře proti větru, obrat proti větru a po větru, plutí na boční nebo zadní vítr, obeplouvání návětrné a závětrné bóje, křižování proti větru, zastavení a stání na místě – pouze pro kategorii

Mimořádné situace

 • Činnost v případě nehody, kolize s jiným plavidlem.
 • Činnost při nasednutí plavidla.
 • Použití záchranných prostředků.
 • Činnost v případě situace "muž přes palubu“.

 

 

Teoretická část zkoušky VMP

Získání průkazu je po úspěšném Ověření praktických dovedností podmíněno i úspěšně složenou zkouškou u Státní plavební zprávy, na kterou se žadatel musí dostavit osobně do Prahy, Děčína nebo Přerova. Přihlášení online je velmi jednoduché – stačí doložit digitální kopii potvrzení od lékaře a potvrzení o absolvování praktické části kurzu, které od nás obdržíte (prosím o potvrzení). Správní poplatek 500 Kč je nutné uhradit online platební kartou.

Základní část určená pro kategorie M a M20 obsahuje 35 otázek. Otázky jsou vybrány z předmětů plavební provoz, základy techniky a základy první pomoci.

Doplňková část určená pro kategorie S a S20 obsahuje 14 otázek. Otázky jsou vybrány ze souboru otázek ze základů konstrukce plachetnic, teorie plavby plachetnic a techniky plachtění.